O CO CHODZI?

Pytamy o zielone

Akcja obywatelska

Zachęcamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki miast, gmin i wsi do udziału w akcji obywatelskiej „Pytamy o zielone”. Akcja polega na zadawaniu pytań i działaniu na rzecz ambitniejszych celów środowiskowych w programach kandydatów i kandydatek do samorządów. Celem akcji jest wyciągnięcie na pierwszy plan tematów: wody i zieleni, powietrza i odpadów, których stan wprost przekłada się na jakość naszego życia i nasze zdrowie.

O co pytać?

Nasze publikacje

Sprawdź, o co możesz zapytaćjakie zielone zmiany zrealizowano w Polsce. Zainspiruj się nimi w działaniu na rzecz swojej okolicy.

WODA I ZIELEŃ

POWIETRZE

ODPADY

Korzyści dla uczestników

Współtworzenie zmian:

masz bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki prośrodowiskowej władz samorządowych w swojej okolicy.

Wiedza i wsparcie:

dostajesz dostęp do materiałów, spotkań i narzędzi, które pomagają efektywnie angażować się w akcję.

Sieć kontaktów:

poznasz innych zaangażowanych mieszkańców i organizacje, z którymi możesz współpracować.

Aktywizacja lokalnej społeczności:

twoje działania przyczynią się do większej świadomości prośrodowiskowej i pro klimatycznej w twoim otoczeniu.

Zgłoś się do akcji!

Zachęcamy mieszkańców i mieszkanki wszystkich miejscowości w Polsce (w szczególności małych i średnich) do udziału w akcji obywatelskiej „Pytamy o zielone”. Celem akcji jest zadawanie pytańdziałanie na rzecz środowiska, by stało się ono priorytetem i znalazło się w programach kandydatów i kandydatek przed wyborami samorządowymi 2024 r. Nie musisz być ekspertem i ekspertką, by przyłączyć się do akcji. Każda osoba, która do nas dołączy, otrzyma dużo wiedzy, silne argumenty, przykłady dobrych praktyk i inne narzędzia z trzech obszarów: woda i zieleń, powietrze i odpady.

Zgłoś się do akcji „Pytamy o zielone” i miej wpływ na swoje najbliższe środowisko. Spotkania uczestników i uczestniczek akcji z ekspertami i ekspertami już się rozpoczęły, ale nadal możesz dołączyć do akcji.

dowiedz się więcej

Obejrzyj filmy o akcji

Obejrzyj więcej filmów, w których osoby zaangażowane w akcję mówią o swoich priorytetach i o pytaniach, jakie będą zadawać swoim kandydatom i kandydatkom w wyborach.